Monday, July 27, 2009

eRaToSTHeNeS

1.0 PENGENALAN

Geografi merupakan satu bidang ilmu yang mengkajian tentang lokasi dan variasi ruang dalam fenomena manusia dan fizikal di bumi. Perkataan geografi diambil dari perkataan Inggeris yang berasal dari perkataan Greek hê gê ("bumi") dan graphein ("menulis" atau "menggambarkan"). Terdapat lima cabang geografi iaitu Geografi fizikal, Geografi manusia, Geografi persekitaran manusia, Geografi sejarah, dan Geografi sains maklumat.

Geografi fizikal adalah cabang geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi. ia membincangkan tentang bumi sebagai satu sistem, batuan, laut dan lautan, iklim, luluhawa, ekosistem, tumbuhan dan haiwan liar. Aspek manusia pula merangkumi aspek ekonomi, politik, kebudayaan, meterologi dan ekologi bumi yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Aspek manusia lebih tertumpu kepada sains kemasyarakatan. Ini memberi penerangan tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan kesan-kesan kegiatan manusia.

Terdapat ramai ahli geografi (geographers) terkenal sejak zaman klasik hingga kini yang telah memberi sumbangan besar terhadap bidang geografi. Namun, fokus utama lebih menjurus kepada tokoh ilmuan terkemuka Greek/Yunani iaitu Eratosthenes (orang pertama menggelarkan diri sebagai ahli geografi ). Beliau telah mencipta perkataan geografi yang dari perkataan yunani iaitu geo yang bermaksud bumi dan graphien yang bermaksud menulis atau dengan lain perkataan menghuraikan/ menjelaskan/ menggambarkan tentang bumi (earth description) dan beliau menerima idea bahawa bumi berbentuk sfera namun tidak terdapat satupun bukunya yang masih kekal sehingga sekarang. (Mohamad Suhaily,2002)

Tokoh ilmuan ini telah memberi sumbangan besar kepada bidang geografi sebagai pencetus awal kajian geografi sebelum munculnya pakar-pakar geografi sekarang. Oleh itu hasil kajian dan sumbangannya dalam bidang geografi tidak seharusnya dipandang rendah tetapi seharusnya dijadikan rujukan untuk menghasilkan kajian yang lebih bermakna untuk dunia geografi.

2.0 LATAR BELAKANG ERATOSTHENES

Eratosthenes (Ἐρατοσθένης) merupakan seorang ahli matematik Greek, penyajak, ahli sukan ,ahli geografi dan ahli astronomi yang terkenal. Ilmuwan Yunani kuno ini dilahirkan pada tahun 276 SM di Cyrene(Libya) yang terletak di Afrika Utara. Beliau belajar beberapa tahun di Alaxendria dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Antara guru yang mengajar beliau adalah seorang sarjana yang bernama Lysanias yang lahir di Cyrene serta ahli falsafah bernama Ariston yang dilahirkan di Cyrene dan belajar di bawah Zeno. Begitu juga belajar dengan penyajak dan sarjana bernama Callimachus yang juga dilahirkan di Cyrene. Beliau seterusnya menyambung pelajaran beberapa tahun di Athena. (O'Connor and Robertson 1999)

Rajah 2.1: Gambar Eratosthenes
Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes

Seterusnya beliau bekerja di Alexandria/ Kaherah, Mesir. Pada abad ke-3 sebelum masihi, Alexandria adalah sebuah tempat yang menjadi tumpuan pakar dalam bidang ilmiah. Eratosthenes dilantik oleh Ptolemy III Euergetes sebagai pustakawan ketiga Perpustakaan Alexandria di dalam kuil Muses yang dikenali sebagai Mouseion, bagi menggantikan Zenodotos. Di bawah pentadbiran beliau, perpustakaan tersebut dikatakan mempunyai beratus ribu manuskrip yang ditulis di atas kertas yang dihasilkan daripada tumbuhan papyrus dan vellum.

Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan, Eratosthenes membina sebuah model yang membahagikan bumi ke dalam lima zon iaitu dua zon dingin, satu di setiap kutub; dua zon iklim sederhana, satu penundaan selatan daripada zon sejuk utara, dan satu penundaan utara daripada zon sejuk selatan; dan satu zon yang panas terik yang dilingkungi Equator dan Tropic Cancer dan Tropic bintang Jadi. Zon-zon ini masih digunakan sehingga kini.

Eratosthenes juga dihormati oleh pengkaji geografi lain kerana kehebatan kajiannya. Sebagai seorang ahli astronomi, Eratosthenes mengira saiz matahari dan bulan dan jarak mereka dari bumi. Pengiraan-pengiraan ini, bagaimanapun tidak berjaya untuk mengira lilitan bumi kerana tidak sama dengan ukuran pada zaman sekarang. Beliau juga menyusun sebuah katalog bintang-bintang dan legenda-legenda asal usul mereka. Hasil kerja ini, "Catasterismi," bagaimanapun telah banyak yang hilang. (Ellen Bailey, 2006)

Eratosthenes juga telah menulis tentang matematik dan geometri. Beliau menghasilkan kaedah untuk membuat salinan kubus dan Kaedah Tapisan Eratosthenes iaitu satu teori untuk mendapatkan nombor-nombor perdana. Beliau juga adalah seorang pengkritik sastera.


3.0 SUMBANGAN ERATOSTHENES

Eratosthenes adalah salah seorang tokoh geografi yang telah memberi banyak sumbangan kepada dunia melalui teori dan pengkajian yang beliau lakukan. Sumbangan beliau dalam bidang geografi telah memberi inspirasi kepada para pengkaji baru untuk terus meneroka alam ini. Antara sumbangan beliau ialah mengukur keliling bumi, Tapisan Eratosthenes dan pemprograman, Kajian tentang kawah-kawah di bulan, dan sumbangannya yang lain.

3.1 Mengukur Keliling Bumi

Eratosthenes memberikan sumbangan yang amat besar di dalam bidang matematik dan sains. Beliau juga merupakan teman baik kepada Archimedes. Antara hasil ciptaan beliau yang terkenal adalah bola armilar yang dicipta pada tahun 255 SM dan oreri pada abad ke-18.

Sumbangan besar beliau terbukti apabila Cleomedes menggelar beliau sebagai orang yang pertama mengukur dan mengelilingi bumi sekitar tahun 240 SM. Melalui sistem latitud dan longitud, beliau menggunakan trigonometri dan sudut kemiringan matahari waktu tengahari di Alexandria dan Syene(Aswan,Egypt) untuk mengukur keluasan bumi..Berdasarkan andaian bahawa perbezaan garis lintang keduanya merupakan 1/50 daripada keseluruhan revolusi, yang memberikan perbezaan sebesar 13% daripada hasil tersebut.Semua ini tercatat di dalam buku Cleomedes yang bertajuk On The Circular Motions of the Bodies.

Rajah 3.1.1: Kaedah pengukuran lilitan bumi
Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/eratosthenes dan Keliling bumi

.Eratosthenes mengetaui bahawa pada waktu musim panas pada waktu siang di syene yang terletak di Tropic of Cancer. Tropic of Cancer adalah salah satu dari garis lintang (garis imajiner di bumi) yang sering ditandakan pada peta bumi. Ini adalah garis yang sejajar dengan lintang 23° 26' 22" di utara khatulistiwa. Berdasarkan pemerhatian beliau,matahari akan dilihat pada zenith, tepat di atas kepala. Beliau juga mengetahui cara pengukuran keliling bumi dari pengukuran hasil kajian di kampungnya Alexandria bahawa sudut kemiringan Matahari pada waktu yang sama adalah 7.2 di selatan zenith.

Berdasarkan tanggapan bahawa Alexandria berada di utara syene, beliau mengandaikan bahawa jarak dari dari Alexandri ke syene ialah 7.2/360 daripada jumlah keliling bumi. Jarak di antara kedua-dua kota tersebut diketahui daripada pada pedagang sekitar tahun 5000 stadia: sekitar 800 km. Beliau memperoleh angka akhir 700 stadia per darjah yang membawa maksud bahawa keliling bumi adalah 252 000 stadia. Ukuran yang tepat dari stadion yang digunakan beliau tidak dapat dipastikan, namun dipercayai bumi berukuran sekitar 39 690 km bedasarkan kajian Eratosthenes.

Walaupun hasil kajian Eratosthenes adalah cukup baik, namun pengukurannya masih terbatas oleh fakta bahawa syene tidaklah tepat berada di Tropic of Cancer, tidak tepat di selatan Alexandria dan matahari berada pada jarak tertentu dari bumi serta bukan sebuah “sumber titik” pada jarak yang tidak terhingga.


Rajah 3.1.2: Cara untuk menentukan saiz bumi.
Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes dan keliling bumi

Antara sumber lain dari alat pengukurannya adalah ketelitian pengukuran terperinci sudut pada zaman tersebut hanyalah ¼ darjah manakala ukuran dari perjalanan darat masih belum dipastikan. Oleh itu hasil daripada pengukuran Eratosthenes tentang keliling bumi amat mengejutkan banyak pihak kerana keliling bumi yang diukur merentasi kutub-kutubnya adalh sejauh 40 008 km. Usaha Eratosthenes pada waktu itu sangat dikagumi dan diterima sehingga ratusan tahun selepas itu. Malah, 150 tahun kemudian hasil kajian beliau digunakan oleh Posidonius.

Hasil daripada kajian beliau ini, beliau juga dapat mengukur jarak di antara bumi dan matahari. Kejayaan beliau terbukti apabila beliau dapat membina sebuah peta dunia yang sesuai berdasarkan pengetahuan geografi pada era tersebut.


Rajah 3.1.3: Peta dunia pada kurun ke-19
Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes dan keliling bumi

3.2 Tapisan Eratosthenes dan Pemrograman

Tapisan Eratosthenes merupakan cara untuk mencari semua bilangan prima di antara 1 hingga suatu angka n .Tapisan Eratosthenes dapat dimanfaatkan dalam pemrograman. Program ini adalah sebuah program yang dapat menampilkan deretan bilangan prima yang ada di antara 1 sampai n dengan memanfaatkan idea tapisan Eratosthenes. Berikut ini adalah sebuah potongan kod dalam bahasa pemrograman Java yang mencetak bilangan prima di antara 1 sampai n=120.
Antara langkah tapisan Eratosthenes adalah menulis semua bilangan, bermula dari nombor 1 sehingga 120 dan didaftarkan sebagai A. Kemudian, buat suatu daftar lagi yang masih kosong dan disebut B.Lorekkan bilangan 1 dari daftar A dan tulis 2 pada daftar B. Lalu lorek 2 dan semua gandaannya dari daftar A. Bilangan pertama yang belum tercoret dari daftar A (misalnya 3) adalah bilangan prima. Tulis bilangan ini di daftar B, lalu lorek bilangan ini dan semua gandaannya dari daftar A. Ulangi langkah 4 sampai semua bilangan di daftar A sudah tercoret. Setelah selesai, semua bilangan di daftar B adalah bilangan prima.

Rajah 3.2.1: Potongan kod nombor prima
Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/ Saringan Eratosthenes
Kaedah ini merupakan cara paling sederhana dan paling cepat untuk mendapat bilangan nombor prima, sebelum munculnya Tapisan Atkin pada tahun 2004. Tapisan Atkin merupakan cara yang lebih cepat namun lebih rumit jika dibandingkan dengan Tapisan Eratosthenes.

3.3 Kajian Tentang Kawah-kawah di Bulan

Eratosthenes berpendapat bahawa terdapat satu kawah hentaman yang agak dalam di bulan di atas sempadan antara Mare Imbrium dan kawasan-kawasan Sinus Aestuum maria. Barat borang-borang ia penghabisan banjaran gunung Montes Apenninus. Kawah mempunyai sebuah bingkai bulat yang jelas, dinding dalaman berteres, puncak-puncak gunung pusat, satu tingkat yang tak nalar, dan satu benteng yang luar lecitan. Kawah ini kurang mempunyai sinaran tetapi dilapisi oleh sinaran daripada Copernicus kawah di barat daya.

Di matahari sudut-sudut kawah ini adalah terkemuka disebabkan oleh acuan bayangan oleh bingkai. Apabila matahari berada tepat di atas kawah, bagaimanapun, Eratosthenes secara visual bersepadu persekitaran, dan ia menjadi semakin susah untuk seorang pemerhati untuk menempatkannya. Sinaran daripada Copernicus bohong kawah seberang bidang ini, dan lebih tinggi albedo sinaran ini melayan sebagai satu bentuk menyamar.

Menurut William H Pickering (1942), tompok-tompok gelap terkenal dalam kawah begitu berbagai-bagai dalam satu cara yang nalar atas setiap hari qamari. Beliau mencadangkan gagasan spekulatif bahawa tompok-tompok ini kelihatan seperti bergerak merentasi permukaan. Gagasan spekulatif ini diterima oleh beberapa pihak terutamanya disebabkan oleh reputasi Pickering.

Tempoh Eratosthenian dalam bulan geologi skala masa adalah diantara 3,200 juta tahun lepas sehingga 1,100 juta tahun lepas. Kawah ini dinamakan kawah Eratosthenes, tanda-tanda pembentukan yang mula tempoh ini. Pembentukan kawah Copernicus markah hujungnya, dan mula Copernician Period yang berikut. Besar basal volkanisme tempoh Imbrian tirus di samping dan diberhenti sepanjang jangka panjang ini masa bulan. Mengalir lahar bulan dan termuda dikenalpasti daripada imej-imej keliling adalah buat sementara waktu diletakkan dekat tamatnya jangka masa ini.

Earthnya setara mengandungi kebanyakan zaman Neoarchean (Usia Arkean kurun), Paleoproterozoic dan Mesoproterozoic eras (Proterozoik kurun).

3.4 Sumbangan lain

Eratosthenes Seamount adalah sebuah gunung laut dalam Eastern Mediterranean kira-kira 100 km ke selatan Cyprus. Ia adalah satu puncak gunung besar, tenggelam, kira-kira 120 km panjang dan 80 kilometer luas. Puncaknya terdampar pada kedalaman 690 m dan naik ia 2000 m di atas dasar laut sekeliling, yang terletak di kedalaman sehingga 2,700 m dan adalah sebahagian Eratosthenes Abyssal Plain. Ia adalah salah sebuah rencana terbesar tentang Eastern dasar laut Mediterranean.

Eratosthenes juga menghasilkan banyak teori dan kajian untuk meningkatkan kemajuan sains. Beliau telah menghasilkan sekeping kalendar tahun lompat dan meletakkan asas-asas satu sistematik chronography dunia apabila beliau cuba memberi tarikh-tarikh peristiwa-peristiwa yang sastera dan politikal dari masa pengepungan Troy. Beliau juga cuba menghasilkan satu susunan katalog bintang yang mengandungi lebih kurang 675 butir bintang.

Selain itu, Eratosthenes telah melakarkan laluan sungai Nil ke Khartoum dengan agak tepat. Beliau telah membuat suatu teori bahawa tasik-tasik adalah punca terjadinya sungai. Satu kajian tentang sungai Nil telah dilakukan oleh banyak sarjana di hadapan Eratosthenes dan mereka telah cuba untuk menerangkan teori yang diutarakan oleh Eratosthenes berkaitan sungai itu. Namun, kebanyakan daripada sarjana masih tidak dapat menjelaskan perkara tersebut. Eratosthenes merupakan orang yang pertama disuruh memberi penjelasan tentang cadangannya bahawa hujan turun berdekatan dengan kawasan yang berdekatan sumber air dan alasannya.

Sumbangan lain yang dibuat oleh Eratosthenes untuk bidang geografi adalah penjelasannya mengenai rantau ”Negeri Arab Eudaimon”, yang kini dikenali sebagai Yaman. Beliau menyatakan bahawa negeri itu diduduki oleh empat bangsa yang berlainan. Keadaan tersebut adalah agak lebih kompleks dari yang dicadangkan oleh Eratosthenes, tetapi pada masa sekarang nama-nama untuk kaum yang dicadangkan oleh Eratosthenes, iaitu Minaeans, Sabaeans, Qatabanians, dan Hadramites, masih digunakan

Selain bidang pengkajian geografi dan sains, Eratosthenes juga mempunyai bakat dalam bidang sastera. Beliau telah menghasilkan beberapa karya termasuklah sajak Hermes, yang diinspirasikan dari bidang astronomi, serta karya sastera di teater dan tentang etika yang merupakan satu topik pilihan rakyat Greece.4.0 KESIMPULAN

Eratosthenes adalah antar tokoh geografi terawal yang mengkaji tentang alam sekeliling di bumi ini. Sumbangan beliau dalam pengkajian bukan sahaja bidang geografi malah dari sudut bidang lain amat besar dan harus dihargai. Walaupun kajian yang dilakukan tidaklah sempurna namun ia adalah pencetus kepada kajian yang dilakukan pada masa sekarang dan seterusnya.

Sehingga akhir hidupnya, Eratosthenes tidak pernah berkahwin dan terkenal dengan sikap sombongnya. Namun begitu, nasib malang menimpa beliau apabila menjadi buta pada tahun 194 SM akibat radang mata yang teruk. Oleh kerana sudah tidak sempurna sifat serta tidak boleh membaca dan menulis, tokoh ini tidak dapat meneruskan kehidupannya dalam keadaan itu. Mengikut lagendanya beliau meninggal dunia di Alexandria setahun kemudian akibat membiarkan dirinya kelaparan. Para sejarawan percaya bahawa Eratosthenes hidup sehingga umur 80 tahun.BIBLIOGRAFI

Bailey, Ellen (2006). Eratosthenes of Cyene: Geography and Other Work: MAS Ultra

J J O'Connor and E F Robertson ( 1999). "Eratosthenes of Cyrene". MacTutor. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews Scotland.

Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah (2002). Pengantar Persekitaran Fizikal. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Robertson, Alastair H. F., Mart, Yossi, (1998) Eratosthenes Seamount: an oceanographic yardstick recording the Late Mesozoic-Tertiary geological history of the Eastern Mediterranean, Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160, Chapter 52,

Sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/ Saringan Eratosthenes

http://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes dan keliling bumi

http://en.wikipedia.org/wiki/Eratoshenes

2 CoNViNieNT:

Mohd Afif Izzuddin said...

Salam...kalau nak copy leh x...thanks coz bg information...sye mmg suke post awak...

ೊ۩ೊ sHu_MaNsHu ೊ۩ೊ said...

wassalam... ilmu utk dikongsi smua :)